Excel basis en opfrissing

Type de formation : Presentijn

Objectifs

Excel is meer dan een rekenblad. U leert eenvoudige tabellen, grafieken en functies (som, gemiddelde, minimum enz.) te maken. Een groot deel van de opleiding wordt gewijd aan de opmaak van tabellen.

Prérequis

Basiskennis  van Windows en het gebruik van een computer.

Date :
 
Dates Langues Places restantes Lieu Ville Local Action