Acces, een complexe database opbouwen en beheren

Type de formation : Presentijn

Objectifs

De opleiding is bedoeld voor gebruikers met een vlotte Access kennis, die gevorderde wijzigingen aan de structuur van hun database moeten aanbrengen.

Prérequis

De opleiding Acces gevorderd richt zich tot Access gebruikers die de basisopleiding gevolgd hebben of die een equivalent niveau hebben.

Date :
 
Dates Langues Places restantes Lieu Ville Local Action